Berichten·NAH Advies

Lotgenotenbijeenkomst 17 maart Dordrecht

Stichting Hersensenletsel.nl Zuid-Holland organiseert op zaterdag 17 maart van 14.00 – 16.00 uur een lotgenotenbijeenkomst in Verpleeghuis Crabbehoff in Dordrecht. Het thema is Acceptatie en omgaan met emoties en Leonie van Betten, maatschappelijk werkster bij Revalidatiecentrum Rijndam in Dordrecht komt hierover een en ander vertellen. Voor verdere informatie en om u aan te melden klik hier

Berichten·NAH Advies

Samen beslissen in de CVA-revalidatie en CVA-zorgketen

Sinds begin 2017 werkt het Kennisnetwerk CVA Nederland samen met Revalidatie Nederland, de Vereniging van Revalidatieartsen, Kaderartsen HVZ en Hersenletsel.nl aan het project ‘Samen beslissen in de CVA revalidatie/CVA zorgketen’. Het project wordt gefinancierd door Zorginstituut Nederland. In dit project zijn vijf CVA zorgketens betrokken in een leernetwerk. De teams gaan aan de slag met het implementeren… Lees verder Samen beslissen in de CVA-revalidatie en CVA-zorgketen

Berichten·NAH Advies

Uitnodiging speigelbijeenkomst mantelzorgers CVA-getroffenen

De CVA-ketenzorg Drechtsteden organiseert op 12 april in Dordrecht een spiegelbijeenkomst voor mantelzorgers van CVA-patiënten. CVA is een verzamelnaam voor hersenbloeding en herseninfarct. Spiegelbijeenkomst is een kringgesprek waarin gesproken wordt over de ontvangen zorg. U wordt gevraagd naar uw ervaringen als mantelzorger. De aanwezige professionals uit de zorg luisteren alleen en gaan niet met u… Lees verder Uitnodiging speigelbijeenkomst mantelzorgers CVA-getroffenen

Berichten·NAH Advies

Gastvrouwen gezocht voor NAH Themabijeenkomsten

Het doel van de themabijeenkomst is het geven van voorlichting door een deskundige over een bepaald thema. Voorlichting wordt gegeven door middel van het vertonen van een film, het geven van een lezing of een presentatie. Tijdens de bijeenkomst kunnen aan de deskundige vragen worden gesteld en ervaringen worden met elkaar uitgewisseld. De themabijeenkomsten worden… Lees verder Gastvrouwen gezocht voor NAH Themabijeenkomsten

Berichten·NAH Advies

Deelnemers gezocht voor evenwichtsonderzoek

Vanaf maart start Jolanda Roelofs, Msc onderzoeker in opleiding bij de Radboud Universitair medisch centrum in nauwe samenwerking met de TU Delft met een onderzoek naar het effect van looptraining op het evenwicht bij mensen die een beroerte hebben gehad. Voor dit onderzoek wordt gezocht naar deelnemers. Voor meer informatie over het onderzoek en om… Lees verder Deelnemers gezocht voor evenwichtsonderzoek

Berichten·NAH Advies

Start wekelijkse inloopochtend voor inwoners met NAH in Dordrecht

  Stichting Hersenletsel.nl Zuid-Holland start op donderdag 11 januari 2018 bij RevalidatieZorg Dordrecht aan de Albert Schweitzerplaats 12-14 te Dordrecht een wekelijkse inloopochtend voor NAH-getroffenen en hun naasten.   Lotgenotencontact onderscheidt zich op verschillende punten van contacten met professionals en/of informele uitwisselingen met familieleden of vrienden. Het is de enige vorm van uitwisseling waarbij mensen… Lees verder Start wekelijkse inloopochtend voor inwoners met NAH in Dordrecht

Berichten·NAH Advies

ZonMw, FNO en Edwin van der Sar Foundation bundelen hun krachten

ZonMw, FNO en de Edwin van der Sar Foundation ondertekenden op woensdag 6 december 2017 een samenwerkingsovereenkomst waarin zij de krachten bundelen om jongeren met niet-aangeboren hersenletsel te stimuleren om deel te nemen aan het arbeidsproces. Met dit gezamenlijk project als voorbeeld willen ze de thematiek ‘drempels voor jongeren met een chronische aandoening bij het… Lees verder ZonMw, FNO en Edwin van der Sar Foundation bundelen hun krachten