Blogs

Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving in werking getreden, genaamd Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is gedateerd en sluit niet langer aan bij het actuele digitale landschap.  De nieuwe wetgeving versterkt de privacy rechten van alle inwoners van de Europese Unie. Als gevolg hiervan is ons privacyreglement gewijzigd.  U… Lees verder Privacyverklaring

Blogs·Schuldhulpverlening

Tips om financieel gezond te blijven of te worden

·                Zoek uit waar je recht op hebt. Veel gemeenten hebben bijvoorbeeld speciale regelingen voor minima, zoals kortingen of bijzonder bijstand. ·                Zoek uit of je in aanmerking komt voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen: zoals afvalstoffen- en rioolheffingen.  ·                Zoek uit of je internet en TV-abonnement niet goedkoper kan.  ·                Zoek uit of je bij… Lees verder Tips om financieel gezond te blijven of te worden

Belastingen

Kwijtschelding lokale belastingen

Als u een laag inkomen heeft en afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden, kunt u mogelijk recht hebben op kwijtschelding van de gemeentelijke en/of waterschapsbelastingen. Dit houdt in dat u een aantal van deze belastingen niet hoeft te betalen. Gemeentelijke belastingen zijn: onroerendezaakbelasting, hondenbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing. De gemeente of het waterschap bepaalt of u recht… Lees verder Kwijtschelding lokale belastingen

Schuldhulpverlening

Wat is schuldhulpverlening?

Het hebben van schulden en schaamte gaan hand in hand. Schulden zijn niet altijd verwijtbaar, oorzaken kunnen heel divers zijn. Om uit de schulden te komen is gedragsverandering en motivatie het allerbelangrijkste, al dan niet met hulp van een budgetcoach. In de afgelopen periode heeft een koerswijziging plaatsgevonden in de schuldhulpverlening: – Van schuldhulpverlening naar… Lees verder Wat is schuldhulpverlening?