Betalingscondities

Bij aanvang van de opdracht wordt een 1e termijn, zijnde 50% van de offerte, in rekening gebracht.
•Halverwege de opdracht wordt een 2e termijn, zijnde 30% van de offerte, in rekening gebracht of
•Indien de opdracht langer dan drie maanden duurt, wordt maandelijks naar rato 1/12 deel van 50% van de offerte, in rekening gebracht
•Na afronding van de opdracht wordt de laatste termijn, zijnde 20% van de offerte, in rekening gebracht
•Indien de opdracht korter dan een week duurt, dient de offerte voor aanvang van de werkzaamheden te worden voldaan