Copyright©

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder bronvermelding en voorafgaande schriftelijke toestemming van BONSANG Financieel en HR-Advies.

De website van BONSANG Financieel en HR-Advies is bedoeld om u te informeren over onze diensten. Bezoekers die de website bekijken worden geacht op de hoogte te zijn van het copyright. Bij het samenstellen en onderhouden van deze website is en wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, echter de mogelijkheid bestaat dat de informatie die wordt aangeboden, niet volledig is of onjuistheden bevat.

BONSANG Financieel en HR-Advies is in zijn geheel niet aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten welke worden ondernomen naar aanleiding van vermelde informatie op deze website. Bepaalde verwijzingen op deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden opgesteld en bijgehouden. BONSANG Financieel en HR-Advies draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die informatiebronnen.

Mocht u op deze website informatie tegenkomen waarvan u vermoedt dat deze niet volledig en/of correct is, wilt u dan zo vriendelijk zijn om contact met mij te willen opnemen.

Met vriendelijke groet
Lies Bonsang