Administratief·Berichten·Particulieren·Schuldhulpverlening

Inkomensbeheer

Bent u , door omstandigheden, niet zo goed in het op tijd betalen van uw rekeningen?

Misschien vergeet u wel eens te betalen?

Wordt u regelmatig geconfronteerd met aanmaningen en kosten?

U geeft regelmatig meer uit dan dat er binnen komt?

Wij kunnen u helpen met het beheren van uw financiële zaken. Wij kunnen uw financiële administratie voor een kortere of een langere periode geheel of gedeeltelijk van u overnemen. U hoeft zich even geen zorgen meer te maken of de rekeningen wel of niet op tijd betaald (kunnen) worden. De dienstverlening varieert van het maandelijks bij u thuis helpen met de financiële administratie tot het volledig overnemen van de post en uw financiële administratie.

Inkomensbeheer vind op vrijwillige basis plaats en er is geen sprake van bewindvoering. U blijft zelf verantwoordelijk voor uw inkomsten en uitgaven, echter de uitvoering wordt, op basis van het plan van aanpak, door de budgetcoach geheel of gedeeltelijk voor een korte of langere periode van u overgenomen. U kunt op ieder gewenst moment de machtiging weer intrekken en de budgetbeheerrekening opzeggen.

Op basis van verkregen informatie tijdens het intakegesprek wordt een plan van aanpak opgesteld. Een plan van aanpak is een document dat door alle partijen voor akkoord ondertekend wordt. In het plan van aanpak leggen we vast wat uw rechten en verplichtingen zijn, wat wij van u verwachten, wat u van ons kan en mag verwachten, de werkzaamheden van de budgetcoach en uit welke onderdelen het Inkomensbeheer is opgebouwd.

Afhankelijk van de gemaakte afspraken wordt een Budgetbeheerrekening op uw naam geopend, wordt een machtiging aan ons bureau afgegeven en de post kan worden doorgestuurd en worden afgehandeld door de budgetcoach. Uw inkomen wordt op deze rekening gestort en de budgetcoach betaalt van deze rekening conform het plan van aanpak de vaste lasten, overige uitgaven, spaart en/of reserveert voor onvoorziene uitgaven als daar ruimte voor is. Periodiek, wekelijks of maandelijks, wordt een afgesproken vast bedrag voor leefgeld overgemaakt naar uw lopende rekening. Verder kunnen wij uw belastingaangifte verzorgen en de aanvraag of wijziging van toeslagen verzorgen.

U ontvangt periodiek overzichten van alle inkomsten, uitgaven en reserveringen.

Daarnaast is het mogelijk om individuele afspraken te maken, afhankelijk van uw persoonlijke situatie. 

Wilt u meer informatie over Inkomensbeheer? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op voor het maken van een afspraak. Het verplicht u tot niets.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *