Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Als u een laag inkomen heeft en afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden, kunt u mogelijk recht hebben op kwijtschelding van de gemeentelijke en/of waterschapsbelastingen. Dit houdt in dat u een aantal van deze belastingen niet hoeft te betalen. Gemeentelijke belastingen zijn: onroerendezaakbelasting, hondenbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing.

De gemeente of het waterschap bepaalt of u recht heeft op een kwijtschelding. De kwijtschelding geldt voor één jaar en dient ieder jaar opnieuw aangevraagd te worden. Kijk op de website van uw gemeente en/of van het waterschap voor welke belastingen u kwijtschelding kunt aanvragen, wat de regels zijn of om het aanvraagformulier kwijtschelding te downloaden.

Heeft u een laag inkomen dan loont het de moeite om na te gaan of u voor kwijtschelding in aanmerking komt. Onder een laag inkomen wordt verstaan: minimumloon of een minimumuitkering: bijstand, WIA of AOW zonder een aanvullend pensioen.

De gemeente beoordeelt aan de hand van het aanvraagformulier kwijtschelding onder andere uw vermogen en uw betalingscapaciteit om te kunnen bepalen of u wel of niet in aanmerking komt voor kwijtschelding.

Vermogen
Als u geen vermogen bezit, kunt u recht hebben op kwijtschelding. Als u wel vermogen heeft, komt u in principe niet in aanmerking voor kwijtschelding omdat u de belastingen van uw vermogen kunt betalen. Bij vermogen moet u niet alleen denken aan spaargeld, maar bijvoorbeeld ook de overwaarde in uw woning of de waarde van een caravan.

Heeft u hulp nodig met uw aanvraag kwijtschelding? Neem voor het maken van een afspraak contact met mij op. Het is echt de moeite waard.