Belastingen

Kwijtschelding lokale belastingen

Als u een laag inkomen heeft en afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden, kunt u mogelijk recht hebben op kwijtschelding van de gemeentelijke en/of waterschapsbelastingen. Dit houdt in dat u een aantal van deze belastingen niet hoeft te betalen. Gemeentelijke belastingen zijn: onroerendezaakbelasting, hondenbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing.

De gemeente of het waterschap bepaalt of u recht heeft op een kwijtschelding. De kwijtschelding geldt voor één jaar en dient ieder jaar opnieuw aangevraagd te worden. Kijk op de website van uw gemeente en/of van het waterschap voor welke belastingen u kwijtschelding kunt aanvragen, wat de regels zijn of om het aanvraagformulier kwijtschelding te downloaden.

Heeft u een laag inkomen dan loont het de moeite om na te gaan of u voor kwijtschelding in aanmerking komt. Onder een laag inkomen wordt verstaan: minimumloon of een minimumuitkering: bijstand, WIA of AOW zonder een aanvullend pensioen.

Voor meer informatie klik hier. Heeft u hulp nodig met de aanvraag? Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met ons kantoor. Het is echt de moeite waard.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *