Berichten·Blogs

Mijn verhaal

Een paar geleden ben ik begonnen om een boek te schrijven over mijn herseninfarct. Het verhaal gaat over de aanleiding, de revalidatie, mijn re-integratie naar werk en alles wat hier om heen gebeurde en hoe mijn leven is veranderd. Maar ook hoe ik een nieuw en ander leven heb opgebouwd. Een indrukwekkend verhaal al zeg ik het zelf. Als ik teruglees wat in de twee jaar voorafgaand aan het herseninfarct allemaal is gebeurd, dan is het niet zo verwonderlijk dat ik een herseninfarct heb gekregen. Langdurige stres en een hiermee gepaard gaande, gedurende een langere periode, hoge bloeddruk is de oorzaak geweest.

Het manuscript is al een tijdje in concept af, door een redacteur geredigeerd en door een bevriend echtpaar gelezen en voorzien van op- en aanmerkingen. Inmiddels ben ik voor de vierde keer bezig om de puntjes op de i te zetten. Telkens zijn er andere aangelegenheden die mijn aandacht vragen en het manuscript op de achtergrond raakt. Ik hoop echt dat ik deze zomer het manuscript kan afronden.

Het manuscript bestaat uit 4 delen: het begin –  de revalidatie – mijn re-integratie en mijn leven met NAH. De eerste twee delen zijn bijgewerkt en op dit moment ben ik bezig met het derde deel. Ik hoop binnen twee maanden het manuscript helemaal bijgewerkt te hebben. En ja hoe dan verder?

Ik heb besloten om het concept-verhaal in 10 oplagen te laten printen en in te binden en aan een aantal mensen uit mijn omgeving te laten lezen. Ik wil hun vragen om het boek te willen lezen en te beoordelen op leesbaarheid, duidelijkheid en hun mening te willen geven over de inhoud. Al deze reacties wil ik dan voor zover mogelijk en relevant nog verwerken in de definitieve versie.

Ja en dan komt de grote hamvraag op welke wijze ga ik het uitgeven? Via een drukker of in eigen beheer? Maar dat is voor latere zorg.

In de afgelopen jaren ben ik regelmatig gevraagd om voorlichting en presentaties te geven over de patiëntenvereniging Hersenletsel en de gevolgen van NAH. Ik heb regelmatig Ambassadeurs van Hersenletsel.nl gevraagd om samen met mij deze bijeenkomsten te verzorgen. Ik vertelde dan een en ander over de patiëntenvereniging en in het algemeen de gevolgen van NAH in het dagelijks leven en de Ambassadeur vertelde zijn/haar eigen verhaal. Ik heb besloten om per 1 januari 2020 mijn bestuursfunctie bij de patiëntenvereniging Hersenletsel Zuid-Holland neer te leggen en ik denk dat het tijd wordt dat ik mijn eigen verhaal ga vertellen en lezingen ga geven naar aanleiding van mijn boek. Wordt een nieuwe uitdaging, dit is toch heel wat anders dan wat ik tot nu toe heb gedaan. Het gaat nu over mijn eigen verhaal, wat ik allemaal heb meegemaakt, mijn emoties, mijn gevecht met mijzelf om de gevolgen te accepteren en om al datgene wat ik heb moeten loslaten omdat ik het niet meer kan, mijn rouwverwerking. Maar heb ook een nieuw en ander leven  moeten opbouwen met vallen en opstaan, met een lach en een traan. Dit is heel andere koek en ga het gewoon proberen. Nou ja gewoon … Zal wel een en ander moeten voorbereiden en afhankelijk van de doelgroep en de tijd die ik krijg voor een presentatie/lezing mijn verhaal moeten aanpassen. Wow, wel een hele leuke uitdaging. Geweldig!

Lies Bonsang

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *