Berichten·Blogs

Oprichten stichting NAH-Vraagwijzer

Een paar maanden geleden ben ik benaderd door de bestuurder van een organisatie voor begeleid wonen voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)  uit Zwijndrecht. Na een goed gesprek kwam het voorstel om een Stichting op te richten en in deze stichting een aantal diensten in onder te brengen t.b.v. NAH-zorgvragers. De NAH-Vraagwijzer maakt op dit moment nog deel uit van BONSANG Advies.

Inmiddels zijn we een paar maanden verder en de concept-statuten voor de op te richten stichting zijn gereed en het doel en de doelstellingen zijn bekend. Er moeten nog werkafspraken worden gemaakt over onder andere de samenwerking en afbakening van werkzaamheden in verband met onze eigen organisaties. De stichting beoogt om het welzijn, de leefomstandigheden en de zelfredzaamheid van mensen met NAH te verbeteren en de integratie in de samenleving te bevorderen. De stichting wil dit realiseren door een aantal diensten aan te bieden aan zorgvragers NAH:

1          De huidige NAH-Vraagwijzer wordt als eerste in de stichting ondergebracht;

2          We willen een samenwerkingsplatform oprichten voor zelfstandige professionals die werken met zorgvragers NAH;

3          Ontwikkelen van een sociale kaart op het gebied van NAH;

4          Aanbieden van de kieswijzer voor NAH-zorg.

Op dit moment zijn we bezig met het schrijven van een stappenplan en om de kaders van de vier diensten vast te leggen. We starten met de huidige NAH-Vraagwijzer onder te brengen in de stichting en om de organisatie op te zetten. Tegelijkertijd gaan we in overleg met enkele zelfstandige professionals, uit ons netwerk, die werkzaam zijn met zorgvragers NAH. Wij willen uit het werkveld vernemen welke ideeën er zijn en behoefte aan is om deel te nemen aan een samenwerkingsplatform.

Op het moment dat een dienst duidelijk is omschreven en aangeboden kan worden aan de zorgvrager ANH zal gekeken worden naar financieringsvormen. Dit kan zijn subsidies aanvragen bij gemeenten en instanties en fondswerving. Tegelijkertijd zal geïnvesteerd worden in netwerken om bekend te krijgen aan de nieuwe stichting.

Wil je op de hoogte blijven van de verdere ontwikkeling? Volg ons via de blogs die regelmatig gaan verschijnen en worden geplaats op www.nahvraagwijzer.nl. Of abonneer je op de blogs van de NAH-Vraagwijzer en je wordt automatisch op de hoogte gehouden.

Lies Bonsang

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *