Berichten·Blogs

Richtlijn over NAH en werk

Waarom een richtlijn over NAH en werk?

Er zijn al eerder richtlijnen geschreven die gaan over NAH, maar in deze richtlijnen wordt vrijwel geen aandacht besteed aan terugkeer naar de arbeidsmarkt. Welke invloed persoonlijke factoren en ook de omgeving hebben op terugkeer komt vaak of onvoldoende aan bod. Deze richtlijn geeft niet alleen inzicht wat de invloed is van persoonlijke factoren en de omgeving, maar beschrijft ook het hele proces en de periode van werkhervatting, de mogelijkheden naast een uitkering en de periode hierna.

De richtlijn beschrijft de knelpunten waar NAH-getroffenen tegenaan lopen bij het vinden van (aan)gepast werk en op de werkplek bij de werkgever, maar ook de mogelijkheden om een eigen bedrijf te starten en wat wel en niet is toegestaan als je een WIA- of WAJONG-uitkering ontvangt. Verder geeft de richtlijn informatie over de vaak (on)zichtbare gevolgen. De richtlijn is bedoeld om te zorgen dat getroffenen die weer aan het werk gaan het vol kunnen blijven houden door onder andere aanpassingen op de werkplek en meer begrip van collega’s.

Er is veel mogelijk maar niet alles wordt in de praktijk toegepast, deels door onbekendheid over de vele mogelijkheden, de spelregels en omdat er niet of nauwelijks wordt samengewerkt door de verschillende beroepsgroepen die er voor moeten zorgen dat terugkeer naar werk gerealiseerd kan worden. Daarnaast kan de informatieoverdracht verbeterd worden, zodat alle betrokkenen over de juiste en benodigde informatie van de NAH-getroffene kan beschikken.

De richtlijn wordt nog dit jaar gepubliceerd en is te downloaden op www.nahvraagwijzer.nl 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *