Berichten·NAH Advies

Samen beslissen in de CVA-revalidatie en CVA-zorgketen

Sinds begin 2017 werkt het Kennisnetwerk CVA Nederland samen met Revalidatie Nederland, de Vereniging van Revalidatieartsen, Kaderartsen HVZ en Hersenletsel.nl aan het project ‘Samen beslissen in de CVA revalidatie/CVA zorgketen’. Het project wordt gefinancierd door Zorginstituut Nederland. In dit project zijn vijf CVA zorgketens betrokken in een leernetwerk. De teams gaan aan de slag met het implementeren van samen beslissen voor een aantal voorkeursgevoelige situaties. Het ultieme doel is om samen beslissen over de mogelijke behandelvormen en behandelaars in de CVA zorgketens te bevorderen – om zo patiënten met een CVA en hun naasten de best passende zorg/ondersteuning te geven. Alle informatie over het project en de ontwikkelde producten staan vermeld op een digitaal leerplein.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *