Berichten·NAH Advies

Start wekelijkse inloopochtend voor inwoners met NAH in Dordrecht

 

Stichting Hersenletsel.nl Zuid-Holland start op donderdag 11 januari 2018 bij RevalidatieZorg Dordrecht aan de Albert Schweitzerplaats 12-14 te Dordrecht een wekelijkse inloopochtend voor NAH-getroffenen en hun naasten.

 

Lotgenotencontact onderscheidt zich op verschillende punten van contacten met professionals en/of informele uitwisselingen met familieleden of vrienden. Het is de enige vorm van uitwisseling waarbij mensen door contact met ervaringsdeskundigen nieuwe kennis en attituden opdoen en ontwikkelen, die hen helpen met de gevolgen van NAH om te gaan. De gastvrouwen zijn ervaringsdeskundige of mantelzorgers van NAH-getroffenen en weten uit eigen ervaring wat het is om NAH te hebben. De ervaringsdeskundigheid groeit tijdens een lotgenotencontact door uitwisseling van kennis en ervaringen met de bezoekers en vrijwilligers. Bijzonder ten opzichte van steun geboden door buitenstaanders is het onderlinge begrip, herkenning en erkenning en niet onbelangrijk een luisterend oor. Je hoeft je niet te verdedigen of tekst en uitleg te geven. Lotgenoten bagatelliseren de gevolgen en blijvende, vaak onzichtbare, beperkingen minder snel en kunnen getroffenen en/of de mantelzorgers helpen hun ervaringen te accepteren.De inloopochtend is wekelijks op donderdag van 10 – 12 uur bij Revalidatiezorg Dordrecht, Albert Schweitzerplaats in Dordrecht, naast het politiebureau op de 3e etage. Het doel van de inloopochtend is om op een laagdrempelige manier andere mensen met NAH te ontmoeten. Ook mantelzorgers, kinderen, buren, vrienden, familieleden van getroffenen zijn van harte welkom, maar ook belangstellenden. Tijdens de bijeenkomsten kunnen bezoekers hun vragen stellen en ervaringen uitwisselen. Er wordt naar je geluisterd en je krijgt alle tijd om je verhaal te kunnen vertellen. Vaak gaat het over de verandering van je levensstijl, je sociale leven, symptoomherkenning en niet onbelangrijk de emotionele verwerking. We vragen € 1,50  als eigen bijdrage voor de koffie/thee.

De inloopochtenden o.a. in Leerdam en Rotterdam zijn een succes omdat NAH-getroffenen en hun naasten tijdens afspraken met behandelende artsen niet toe komen om de impact van NAH op het dagelijks leven te bespreken. Het gaat vaak om de medische gevolgen en het herstelproces. NAH heeft naast de medische gevolgen en het herstelproces ook een impact op je welzijn, de dagelijkse activiteiten, zoals werk, sportbeoefening, persoonlijke verzorging, mobiliteit, je relatie e.d.
Voor de 1e bijeenkomst is het gewenst om u aan te melden, zodat wij inzicht hebben op hoeveel aanwezigen wij kunnen rekenen i.v.m. de koffie en benodigde gastvrouwen-heren om u te woord kunnen staan. U kunt zich aanmelden middels deze link door het invullen van het formulier.

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met Lies Bonsang, regiobestuurder Zuid-Holland Zuid: telefoon 06-15091924 of u stuurt een mail naar hersenletselzhz@gmail.com.

Lies Bonsang Regiobestuurder Zuid-Holland Zuid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *