Berichten·NAH Advies

Uitnodiging speigelbijeenkomst mantelzorgers CVA-getroffenen

De CVA-ketenzorg Drechtsteden organiseert op 12 april in Dordrecht een spiegelbijeenkomst voor mantelzorgers van CVA-patiënten. CVA is een verzamelnaam voor hersenbloeding en herseninfarct. Spiegelbijeenkomst is een kringgesprek waarin gesproken wordt over de ontvangen zorg. U wordt gevraagd naar uw ervaringen als mantelzorger. De aanwezige professionals uit de zorg luisteren alleen en gaan niet met u… Lees verder Uitnodiging speigelbijeenkomst mantelzorgers CVA-getroffenen

Berichten·NAH Advies

Gastvrouwen gezocht voor NAH Themabijeenkomsten

Het doel van de themabijeenkomst is het geven van voorlichting door een deskundige over een bepaald thema. Voorlichting wordt gegeven door middel van het vertonen van een film, het geven van een lezing of een presentatie. Tijdens de bijeenkomst kunnen aan de deskundige vragen worden gesteld en ervaringen worden met elkaar uitgewisseld. De themabijeenkomsten worden… Lees verder Gastvrouwen gezocht voor NAH Themabijeenkomsten

Berichten·NAH Advies

Start wekelijkse inloopochtend voor inwoners met NAH in Dordrecht

  Stichting Hersenletsel.nl Zuid-Holland start op donderdag 11 januari 2018 bij RevalidatieZorg Dordrecht aan de Albert Schweitzerplaats 12-14 te Dordrecht een wekelijkse inloopochtend voor NAH-getroffenen en hun naasten.   Lotgenotencontact onderscheidt zich op verschillende punten van contacten met professionals en/of informele uitwisselingen met familieleden of vrienden. Het is de enige vorm van uitwisseling waarbij mensen… Lees verder Start wekelijkse inloopochtend voor inwoners met NAH in Dordrecht