Belastingen

Kwijtschelding lokale belastingen

Als u een laag inkomen heeft en afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden, kunt u mogelijk recht hebben op kwijtschelding van de gemeentelijke en/of waterschapsbelastingen. Dit houdt in dat u een aantal van deze belastingen niet hoeft te betalen. Gemeentelijke belastingen zijn: onroerendezaakbelasting, hondenbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing. De gemeente of het waterschap bepaalt of u recht… Lees verder Kwijtschelding lokale belastingen