Berichten·Schuldhulpverlening

Uitleg schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening is het geheel van instrumenten dat ingezet kan worden om een structurele oplossing te bieden voor dreigende of ontstane problematische schuldsituaties.

Wat staat bij schuldhulpverlening centraal?
In een effectieve en efficiënte werkwijze in de schuldhulpverlening staan niet de schulden, maar staat het gedrag van de schuldenaar centraal.

Wat zijn schulden?
Schulden zijn alle achterstallige betalingen en alle nog te vervallen termijnen van leningen en afbetalingsregelingen, ook als deze nu nog geen probleem opleveren.

De risicogroepen zijn:
– Ouderen
– Alleenstaande ouders met kinderen
– Jongeren
– Huishoudens met langdurig minimuminkomen
– Mensen met andersoortige problematiek
– Mensen van Marokkaanse, Turkse- en Antilliaanse e.a. herkomst

Wat zijn de kernmerken van de risicogroepen?
– Inkomenssituatie
– Perspectieven op verbetering
– Opleidingsniveau

Wat zijn problematische schulden?
Problematische schulden zijn financiële problemen waarbij huishoudens niet meer zelfstandig in staat zijn om aan hun direct opeisbare betalingsverplichtingen te voldoen.

Wat voor schulden zijn er?
– Overlevingsschulden
– Aanpassingsschulden
– Compensatieschulden
– Overbesteding schulden

Wat zijn oorzaken van schulden?
Oorzaken van schulden kunnen heel divers zijn en zijn afhankelijk van het gedrag van een persoon en of van zijn/haar persoonlijke situatie. Op deze vraag is geen concreet antwoord te geven.

Gevolgen van schulden kunnen zijn:
– Economische gevolgen
– Sociale gevolgen
– Maatschappelijke gevolgen
– Gevolgen voor de gezondheid

Wat zijn de bepalende factoren bij het oplossen van een schuldsituatie?
– Voor 5% de regelbaarheid van het schuldenpakket
– Voor 95% de regelbaarheid van het gedrag van een schuldenaar

Wat zijn de verschillen tussen de schuldenaren?
– Hoogte van het inkomen
– Type schuld
– Financiële vaardigheid
– Motivatie
– Opstelling van de crediteuren
– Overige problemen kunnen zijn:
Verslaving –  Psychosociale problematiek – Echtscheiding – Overlijden van partner

Wat is het resultaat van schuldhulpverlening?
– Minimaal: interventies zoals het voorkomen van huisuitzetting
– Midden: voorkomen van escalatie en/of creëren duurzame stabiliteit waarbij schulden blijven bestaan
– Maximaal: de situatie schuldenvrij maken en houden

Wilt u meer weten over schuldhulpverlening of over het inschakelen van een budgetcoach? Neem geheel vrijblijvend via de mail of telefonisch contact met mij op voor het maken van een afspraak. Een 1e gesprek is kosteloos.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *