Berichten·NAH Advies

ZonMw, FNO en Edwin van der Sar Foundation bundelen hun krachten

ZonMw, FNO en de Edwin van der Sar Foundation ondertekenden op woensdag 6 december 2017 een samenwerkingsovereenkomst waarin zij de krachten bundelen om jongeren met niet-aangeboren hersenletsel te stimuleren om deel te nemen aan het arbeidsproces. Met dit gezamenlijk project als voorbeeld willen ze de thematiek ‘drempels voor jongeren met een chronische aandoening bij het toetreden tot de arbeidsmarkt’ agenderen. De meerwaarde van een gezamenlijk project ligt vooral in de bundeling van expertise en netwerk en daarmee versterking van elkaars communicatie over de problematiek van de groep jongeren met NAH rondom het thema werk.

Om uitdrukking te geven aan de betrokkenheid bij de doelgroep en de samenwerking zal er een begeleidingscommissie rondom het gezamenlijk project worden gevormd. Deze begeleidingscommissie wordt daarbij op hoofdlijnen geïnformeerd over het verloop van het project en kan op basis daarvan suggesties ter aanvulling en/of nadere samenwerking in het NAH veld doen. De begeleidingscommissie kan tussentijds worden gevraagd op onderdelen advies uit te brengen.

Als lid van de Programma Commissie Gewoon Bijzonder, nationaal programma gehandicapten, was ik aanwezig bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst. Verder zal ik namens de Programma Commissie zitting nemen in de begeleidingscommissie.

Voor meer informatie over deze samenwerking klik hier

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *